Villkor och bestämmelser

1. VILLKOR OCH BESTÄMMELSER HOS SNOWMINDS

1.1 Om Snowminds ApS

Hos Snowminds ApS (CVR. 34621950, Refshalevej 163 A 1. sal, 1432 København K, Danmark, e-mail:[email protected]) kan du som kunde köpa resor och resetillägg med följande bestämmelser:

1.2. Villkor och bestämmelser

Snowminds ApS’ Villkor och bestämmelser är uppdelat i 2 delar:

  1. Standard villkor och bestämmelser, som omfattar alla resor.

  2. Förlängda villkor och bestämmelser, som skal läsas i förlängning av “Standard villkor och bestämmelser” och träder i kraft på de resor där jobbförmedling och/eller utbildning är en del av paketet.

2. STANDARD VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

2.1. Beställning
Din beställning görs via telefon, e-post eller vår webbplats. Beställningen är bindande när du har fått en skriftlig bekräftelse. Vid beställning godkänner du våra villkor och bestämmelser.

Efter beställning skickas ett resebevis till dig. Resebeviset måste läsas noggrant för att undvika missförstånd och fel i samband med beställningen. Om du har frågor eller om det finns ett fel i beställningen ska du omedelbart kontakta Snowminds ApS.

Du måste vara minst 18 år för att handla på vår sida om inte annat anges i produkten på vår hemsida. Inköp hos Snowminds ApS, intygar du att du är 18år eller äldre. Samtidigt godkänner du våra villkor och politik, inklusive villkor om upphovsrätt och integritetspolicy .

2.2. Priset
I priset ingår alla tjänster som överenskommits skriftligt och som förekommer på resebeviset. Alla andra kostnader, såsom kostnader för pass, visum, vaccinationer, försäkring, deltagande i gruppevenemang och liknande, om inte annat anges täcks inte i priset och ansvaret och kostnader för dessa faller på köparen.

2.3. Betalning
För resande ska en deposition på 5.000 kr per person betalas inom 7 dagar efter bokning. Om du har köpt försäkring till din beställning måste den också betalas inom 7 dagar. Betalningen måste vara Snowminds tillhanda 60 dagar före avresa för resor inom EU och 90 dagar före avresa för resor utanför EU. Vid bokning senare än 60 dagar före avresa för resor inom EU och 90 dagar för resor utanför EU bör det totala priset betalas omedelbart om inte annat överenskommits. Underlåtenhet att uppfylla betalningsvillkoren har Snowminds ApS rätt att avboka utan förvarning.

Betalning sker via banköverföring eller kreditkort. Vid betalning via banköverföring vänligen överföra pengar till följande konto:

Jyske Bank A/S

Reg.: 5015

Kontonr.: 0001385510

IBAN.: DK2950150001385510

BIC.: JYBADKKK

Kom ihåg att skriva ner ditt ordernummer i överföringen.

Vid betalning med kreditkort debiteras omedelbart ditt betalkort genom en ifyllning i en bokning. Snowminds ApS betalningssystem fungerar genom den godkända leverantören Epay.dk.

Snowminds ApS’ online shopping är godkänt och certifierat av Swedbank och Nets. Du kan använda kreditkort, VISA, VISA Electron och Mastercard. Baserat på betalningsmedel kommer du att debiteras en avgift för transaktionen. Snowminds ApS konstaterar att efter det att lagen om betaltjänster och elektroniska pengar ha rätt att motsätta sig, stoppa eller vända betalningar.

2.4. Ändringar
Snowminds ApS kan kontaktas om du vill ändra något i din beställning. Alla ändringar måste bekräftas skriftligen av Snowminds ApS för att gälla. Vid ändring tidigare än 20 dagar före avresa debiteras en administrationsavgift på 200 kr per ändring. Önskar du att göra ändringar senare 20 dagar före avresa betraktas det som en avbokning och sedan en ny bokning.

Snowminds ApS har rätt att ändra eller avbryta resan på följande villkor: Om Snowminds ApS före avresa avbryter resan ska köparen så snart som möjligt informeras. Detsamma gäller om det, före avgång visar sig att Snowminds ApS inte kommer att kunna leverera de avtalade tjänsterna eller att tjänsterna kommer att vara av lägre kvalitet än överenskommet. I händelse av att Snowminds ApS avbryter resan utan att det beror på köparens personliga situation har du rätt att säga upp reseavtalet och återbetalas alla belopp som betalats.

2.5. Avbokning

För resor inom EU:
Vid avbokning minst 60 dagar före avtalad resa ersätts kunden pengar som betalats av ett mindre belopp motsvarande depositum och möjliga avbeställningsförsäkring och andra avgifter.

Vid senare avbokning än 60 dagar före och 21 dagar före avtalad resa har Snowminds ApS rätt att ta ut 80% av priset, dock minimum depositum och möjligt avbeställningsförsäkring och andra avgifter.

Vid senare avbokning än 21 dagar före avresan som anges på ditt resebevis frånfaller köparens rätt till återbetalning. Detta gäller även till exempel sen närvaro eller utebliven avbokning. Utebliven eller sen närvaro betraktas som en avbokning av hela resan som resten av resan som inte kan uppfyllas.

Vid avbokning i fall där det finns flyg med reguljärflyg och Snowminds ApS kan inte få hela eller delvis att få återbetalt flyg från flygbolaget har Snowminds ApS rätt att debitera motsvarande biljettpriset, samt insättning och eventuella avgifter.

För resor utanför EU:
Vid avbokning minst 90 dagar före avtalad resa ersätts kundens pengar som betalats i mindre ett belopp motsvarande depositum och möjligt avbeställningsförsäkring och andra avgifter.

Vid senare avbokning än 90 dagar före och 21 dagar före avtalad resa har Snowminds ApS rätt att ta ut 80% av priset, med en minsta depositum och möjligt avbeställningsförsäkring och andra avgifter.

Vid senare avbokning än 21 dagar före avresan som anges på ditt resebevis frånfaller köparens rätt till återbetalning. Detta gäller även till exempel sen närvaro eller utebliven avbokning. Utebliven eller sen närvaro betraktas som en avbokning av hela resan som resten av resan som inte kan uppfyllas.

Vid avbokning i fall där det finns flyg med reguljärflyg och Snowminds ApS kan inte få hela eller delvis att få återbetalt flyg från flygbolaget har Snowminds ApS rätt att debitera motsvarande biljettpriset, samt insättning och eventuella avgifter.

2.6. Försäkring
Det är ett krav att vara täckt av en reseförsäkring när man reser med Snowminds ApS. Du som kund ansvar att se till att du omfattas av reseförsäkring när du reser. Snowminds ApS kan inte vid något tillfälle vara ansvarig för skada, dödsfall, skador på andra eller någon annan form av skada eller förlust som kan uppstå i samband med avvecklingen av resan.

Reseförsäkring:

När du reser med Snowminds är det ett krav att du har en reseförsäkring som täcker dig under din resa. Så är det för att vi vill veta att du är trygg och säker. snowminds ApS uppmärksammar att skidåkning är en farlig sport som inte alltid täcks av en vanlig reseförsäkring. Du bes därför vända dig till ditt försäkringsbolag för att säkerställa att du är tillräckligt täckt.

Avbeställningsförsäkring:

Du kan med köpet av en resa hos Snowminds ApS teckna en avbeställningsförsäkring, garanterad av europeisk A / S Annullering av 6% av priset att skydda resenären mot förluster från sjukdom. Indragningen gäller som försäkring i händelse av: svår akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall efter beställning, vilket skadar resenären själv, make, barn, föräldrar, syskon eller dokumenterad sambo. I dessa fall återbetalas resans hela belopp, inte avbeställningsgarantin och kostnaden för läkarintyg.

Denna regel förutsätter att avbokning görs innan avgångstid och att utan dröjsmål lämnas intyg från en läkare. Europeiska A / S förbehåller sig rätten att på egen bekostnad för att kontrollera förekomsten av en påstådd sjukdom genom sin egen läkare. Observera att den redan kända sjukdomen vid bokningstillfället inte täcks.

Du kan läsa hela avbeställningsproceduren via denna länk: Europeiska avbeställningsskydd. 

Reseförsäkring: Snowminds ApS rekommenderar att du tecknar en reseförsäkring. Snowminds ApS uppmärksammar att skidåkning är en farlig sport och skidsemestrar är inte alltid täcks av normal reseförsäkring. Kontakta därför ditt försäkringsbolag för att se till att du täcks.

2.7. Transport och bagage
Transport sker antingen med buss eller flyg. De exakta tiderna kommer stå i resebeviset eller via e-post före avresa.

Av utrymmesskäl och säkerhet, vid maximal transport tillåtna antalet resväskor, som är noterade på resebeviset. Bagage utöver kommer att avvisas. Vid resa med buss måste du se till att ditt bagage kommer på bussen. Reser du med flyg bör följa de riktlinjer som flygbolaget satt upp.

Snowminds ApS kan inte hållas ansvariga för försvunnet eller skadat bagage under transporten. Snowminds ApS är inte på något sätt ansvariga för transport och eventuellt förlorade resa som kunden själv står för.

2.8. Boende och catering
Vid ankomst till destinationen är hotellrummet / lägenhet tillgänglig under eftermiddagen beroende på destination. Vid kvartal pension är den första måltiden på morgonen dagen efter ankomsten . Genom halvpension och helpension är den första måltiden på kvällen på ankomstdagen . Vid kvartal pension, halvpension och helpension sista måltiden på morgonen på avresedagen.

När du lämnar hotellrummet / lägenhet om förmiddagen på avresedagen. Den exakta tidpunkten du kommer att informeras omedelbart före retur.  

3. Ditt ansvar

Du är skyldig att följa de riktlinjer som utfärdats av Snowminds ApS eller deras företrädare. Du är skyldig att komma fram i tid vid lastning och ankomst och att respektera alla regler och bestämmelser ordning som av Snowminds ApS eller deras partner som bussbolag , hotell, läroanstalt eller liknande. Om detta inte sker har Snowminds ApS rätt att debitera det totala priset, liksom att utesluta deltagare från resan, varefter resenären måste stå för vistelsen och hemresa för egen räkning.

Som redan nämnts, kräver deltagande i den verkliga resan, att du är bekant med informationen, inklusive information från resebeviset, resplaner och eventuellt praktisk information om resor i landet. Samtidigt förväntas du känna till allmän information om det aktuella politiska, hälsa och miljö och klimatsituationen på resmålet.

Du är ansvarig för att ha ett giltigt pass, visum och eventuella vaccinationer på plats före avresa. Information utöver vad som ges av Snowminds ApS, kontakta relevant ambassad eller konsulat och på Seruminstitut. Du kommer att stå för alla eventuella kostnader brister i ovanstående formaliteter, såsom repatriering grund av bristande pass. Du är också ansvarig för eventuella konsekvenser av sjukdom, olycksfall och liknande under resan, och det anstår resenären att betala kostnaderna för sjukvård, sjukhus, i synnerhet återsändande, etc.

Du är ansvarig för både egna person som bagage är lämplig för flyg eller buss. Deltagande vid evenemanget destination på egen risk.

Du måste före avresan för att nå ut och klargöra om det behövs avklaras saker du är i tvivel om angående resan. Tycker du att något är oklart under omständigheterna före avgång, förbinder du omedelbart kontakta Snowminds ApS att garantera dig ett skriftligt uttalande.

4. Snowminds APS’ ÅTAGANDE

Snowminds ApS krävs för att slutföra resan i enlighet med resebeviset och webbplatsen. Snowminds ApS kan ändra informationen på webbplatsen innan reseavtalet ingås om köparen innan resan avtal tydligt informeras om ändringarna.

Om du har gjort några specialarrangemang med Snowminds ApS som skiljer sig från dem av webbplatsen angivna villkor, dessa är giltiga endast om de är försedda med resebeviset eller annat tydligt dokumenteras skriftligt.

Snowminds ApS kan inte hållas ansvarig om resan eller delar av resan som inte kan fullföljas eller utnyttjas på grund. Yttre omständigheter såsom force majeure, väder eller liknande, som Snowminds ApS adekvat vård inte kunnat förutse och som ligger utanför Snowminds ApS’ kontroll. Har frågan med jobb eller utbildningen som påverkades av resan reguleras detta under “Förlängda villkor och bestämmelser” nedanför.

Det anses inte vara en defekt i resan, väder och temperaturförhållandena vid destinationen avviker från den vanliga, som förhållande, som i huvudsak beror på resenärens egen försummelse, inte betraktas som ett fel i resan. Snowminds ApS kan inte hållas ansvarig för den resan kan inte slutföras på grund av till exempel stängt skidområdet på grund. För lite eller mycket snö, vind, lavin fara eller liknande.

Skidåkning och snowboard är en farlig sport. All skidåkning och snowboard sker på egen risk. Snowminds ApS kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår när du åka skidor eller snowboard.

5. Flygbolagens ansvar

Lufttransport omfattas av bestämmelserna i Warsawakonventionen från 1929 och dess senare ändringar och tillägg. För passagerartransport som genomförs av danska Transportföretaget ansvarar för personskador begränsas till rättsligt ansvar gränsen luftfarten. Detta är för närvarande om kr. 800.000 per. passager och omkring 150 per. kg. Registrerade bagage.

För förlorat eller skadat bagage under flygtransport omedelbart klagomål till transportören representant. Klagomål måste vara skriftlig och inom 7 dagar från mottagandet av den skadade bagage. När förlust eller försening gäller en period av 21 dagar.

6. REKLAMATIONER

Skulle det osannolikt vara fel eller brister i resan skall det anmälas Snowminds ApS skriftligen så snart som möjligt. Kund gå tillbaka till Snowminds ApS företrädare på resan, skriv till [email protected] eller ring 40 606 08 72. Snowminds ApS måste se. Lagstiftning om paketresor har möjlighet att rätta till felet. Underlåtenhet att göra detta kommer vanligtvis att resultera i förlust av rätten att senare ersättningskrav. Om något. Defekter inte kan repareras på destinationen, måste kunden skriftligen vända sig till Snowminds ApS [email protected] efter återkomst, senast efter 2 veckor efter hemkomst.

7. Förbehåll för tryckfel

Snowminds ApS reserverar oss för tryckfel i katalogen, resebevis , hemsida och andra media där Snowminds ApS produkter som marknadsförs . Snowminds kan inte hållas ansvarig för innehållet av andra webbplatser som Snowminds ApS länkar på eller tala om.

Ytterligare villkor

Snow Minds ApS’ “Förstorade villkor” måste läsas och accepterat en förlängning av Snowminds ApS’ “Standardvillkor”. Snowminds ApS’ “Förstorade villkor” träder i kraft, om du beställt en resa där arbetsförmedling och / eller utbildning är en del av paketet.

1. Ansökning och beställning
När vi på Snowminds ApS arbetar med jobbgarantin förbehåller vi oss rätten att endast efter en rekryteringsprocess för att ge resenären en slutlig bekräftelse på ordern. Skulle det hända att resenären genom denna process inte får tilldelas en plats kommer resenären naturligtvis att återhämta sig helt återbetalas deposition.

2. Jobbgarantin
Snowminds ApS ger dig jobbgaranti med en skidskola utomlands. Jobbgarantin innebär att vi garanterar dig en tid på en skidskola utomlands om du har klarat din instruktörsutbildning via Snowminds ApS. Skidskolan sätter anställningsvillkor som anges i avtalet och definiera omfattningen av arbetet vid skidskolan. Betingelser, såsom arbetstid, lön, boende, liftkort och försäkringar kan variera från skidskola till skidskola. Snowminds ApS är på så sätt inte arbetsgivare och kan inte garantera ett fast antal timmar på skidskolan eller ställas till ansvar för ouppnådda förväntningar i förbindelsa med t.ex. arbetstimmar, lön eller annat som relateras till anställningsförhållandet.

Skulle det hända att du inte klarar instruktörsutbildningen förfaller jobbgarantin. Du måste ordna och betala för alla kostnader som följer av att man inte klarar instruktörsutbildningen.

Har du frågor om jobbgarantin kan du alltid vända dig till [email protected].

3. Transport
Alla transporter före, under och efter arbete utomlands, planeras för egen räkning och ingår inte såvida inte uttryckligen nämns i resa annonseringen.

4. Skidutrustning och skidkläder
På instruktörsutbildning måste du själv ha skidkläder att åka i. När du startat arbeta på din skidskola får du en skidläraruniform som du kommer undervisa i. Skidutrustning Skidor, snowboard, hjälm, ryggskydd – ska du själv medbringa.

5. Praktiska förhållande på destinationen
Anställningsvillkor och frågor angående detta är en sak mellan dig och din skidskola. Snowminds ApS försöker vidare ge riktlinjer angående detta  baserat på skidskolan på bästa vis men kan inte ställas till ansvar. Lönen är individuell från skidskola till skidskola och du avtalar om lön och arbetsvillkor direkt med skidskolan. Skidskolor erbjuder boende på destinationen. Bostadsförhållandena varierar från skidskola till skidskola. I vissa skidskolor ingår bostad, liftkort och enhetligt som en fast del av lönen, medan andra ställen måste betala en avgift för detta. Har du frågor om den exakta lön och bostäder, kontakta din skidskola / arbetsgivare.

Om du har valt en resa där det ingår ett Salzburger Super Ski Card bortfaller skidskolans normala riktlinjer för liftkort om du arbetar på en destination där Salzburger Super Ski-kortet används, då skidskolan och Snowminds finansiera gemensamt ditt liftkort.

6. Försäkring
Det är ditt ansvar att granska och köpa nödvändiga försäkringar i samband med din resa. Att vara helt täckta, rekommenderar vi att du, bland annat hör med ditt försäkringsbolag om. följande villkor:

  1. Skid- och snowboardåkning är en farlig sport som inte alltid faller under allmänna försäkringar
  2. En skid- och snowboardlärarutbildningen är vanligtvis inte omfattas av vanliga reseförsäkringar.
  3. Som anställd i utlandet kan stanna variera från 14 dagar till 6 månader. Vistelsen är betydligt längre än vanliga resor.

Det är ett krav för deltagare via snowminds ApS att ha en täckande reseförsäkring.

7. Skidlärarutbildningen
Instruktörsutbildningen görs tillsammans med Salzburger Berufsschilehrer und Snowboardlehrer Verband (SBSSV), Canadian association of snowboard instructors (CASI) och Canadian ski instructor alliance (CSIA). Under utbildningen kommer du både få praktisk och teoretisk undervisning i tyska eller engelska. Oavsett förbund är målet med utbildningen att du kommer att bli certifierad instruktör efter att klarat av kursen och att du då kommer att kunna lära nybörjare och skidåkning på mellannivå och / eller snowboardåkare efter att ha passerat utbildning.

SBSSV göra följande behörighet för skidlärarutbildningen: du måste vara min. 16 år, bör du kunna göra korta och långa carvingsvängar på en pist, och ha kunskaper i tyska.

Snowminds ApS kan inte hållas ansvarig för fel, klagomål och klagomål i samband med faktiska agerande instruktörsutbildning. En sådan kan bara riktas, och utvinnas från, SBSSV.

8. Ditt ansvar
Det är ditt ansvar att vara väl förberedd för instruktörsutbildning och har tillräcklig språkkompetens och skidnivå. Snowminds ApS kan inte på något sätt hållas ansvariga för inte vidare utbildning och därmed ogiltig arbetstillfälle.

9. Snowminds ApS’ skyldighet
Snowminds ApS hjälper dig att utbildas som skid- och / eller snowboard instruktör och att hitta en arbetsgivare utomlands. Detta betyder att du inte är anställd av Snowminds ApS utan att Snowminds ApS är mellanhand mellan dig som vill bli skid- och / eller snowboard instruktör, skidlärarutbildningen och skidskolor.

Snowminds ApS har inget ansvar som arbetsgivare. Det innebär också att allt ansvar som Snowminds ApS kan ha för den enskilde skidlärare eller hans säsong slut efter examen. Snowminds ApS kan inte hållas ansvarig om ditt arbetsuppehåll eller delar av arbetsuppehåll inte kan genomföras eller utnyttjas på grund av yttre omständigheter som otillräcklig mängd snö, gäster, skidskolans konkurs eller sviktande säljaktiviteter som Snowminds ApS inte kan kontrollera.

Meningsskiljaktigheter , otillfredsställda förväntningar och / eller tvister är endast en relation mellan dig, skidlärarutbildningen och / eller skidskolan. Snowminds ApS kan inte hållas ansvariga för dessa situationer och deras konsekvenser, men kommer alltid att vara kontaktbar och glada att hjälpa till med vägledning om eventuella frågor.

Uppdaterad: 8 Jun, 2017

Nästa äventyr?

BLI SKIDLÄRARE I New Zealand

Läs mer