1. Informationsinsammling
Vi samlar in information från dig när du, registrerar dig på vår hemsida, företager köp och anmäler dig till tävlingar De insamlade upplysningarna inkluderar ditt namn, mailadress och telefonnummer. Vi kommer dessutom automatiskt mottaga informationer från din dator och browser, inklusive din IP adress, software och hardware egenskaper och sidan du begärde.

2. Användning av informationen
De informationer vi samlar in från dig kan användas till:

  • Personalisera din upplevelse och reagera på dina individuella behov
  • Ge användardefinierat reklaminnehåll
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra kundservice och dina support behov
  • Kontakta dig via email
  • Förvalta en tävling, kampanj eller undersökelse

3. E-handels Konfidentialitet
Vi är enda ägare av informationen insamlad på denna sida. Dina personliga identifierbara informationer kommer inte säljas, utbytas, överföras eller ges till någon annan verksamhet utan din accept.

4. Tredjepartsavtal
Vi varken säljer, handlar eller på annat sätt överför dina personligt identifierbara informationer till extern part. Detta inkluderar inte betrodd 3.e part, som bistår oss i hanteringen av vår hemsida eller hjälper oss bedriva vår verksamhet, så länge dessa accepterar att hålla denna information konfidentiell. Vi menar att det är nödvändigt att dela information, för att kunna undersöka, undgå eller förebygga illegala aktiviteter, misstanke om bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot fysisk person, brott mot våra användarvillkor, eller på annat sätt krävs enligt lag. Ikke privat information kan emellertid lämnas till andra parter för användning till marknadsföring, reklam eller annat.

5. Informationsskydd
Endast anställda som ska utföra ett specifikt jobb (exempelvis fakturering eller kundservice) ges åtkomst till personligt identifierbara informationer. Datorerna/ servrar som används till att lagra personligt identifierbara informationer, uppbevaras i en säker miljö.

Använder vi cookies?
Ja. Våra cookies förbättrar åtkomst till vår hemsida och identifierar återkommande besökare. Där tillkommer att våra cookies förbättrar användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa hens intresse. Denna cookie användning är dock på ingen sätt förbundet till några personligt identifierbara informationer på vår hemsida.

6. Avregistrera
Vi använder mailadressen som du anger för att skicka dig information och uppdateringar angående din beställning, tillfälliga verksamhetsnyheter, relaterad produktinformation osv. Om du önskar avbryta mottagande/prenumerationen av framtida emails, så finner du instruktioner till avregistrering i slutet på varje email.

7. Samtycke
Genom att använda vår hemsida ger du samtycke till vår integritetspolicy.

Begränsad antal visum till Kanada! 🇨🇦

Gör din dröm till verklighet!

ANSÖK NU