Villkor och Bestämmelser

1.0 VILLKOR OCH BESTÄMMELSER HOS SNOWMINDS

 

1.1 Om Snowminds ApS

Hos Snowminds ApS (CVR. 34621950, Refshalevej 151, 1432 København K, Danmark, e-mail:[email protected]) kan du som kund köpa resor och resetillägg med följande bestämmelser:

1.2 Villkor och bestämmelser

Snowminds ApS’ Villkor och bestämmelser är uppdelat i 2 delar:

  1. Standard villkor och bestämmelser, som omfattar alla resor.
  2. Förlängda villkor och bestämmelser, som skal läsas i förlängning av “Standard villkor och bestämmelser” och träder i kraft på de resor där jobbförmedling och/eller utbildning är en del av paketet.

2.0 Standard villkor och bestämmelser

2.1 Beställning

Beställning av resor kan göras genom telefon, via email eller direkt på vår hemsida. Ansökan är inte bindande, men beställningen är bindande när du har betalat den fulla depositionen och har mottagit en skriftlig bekräftelse från oss. Vid en beställning accepterar du våra villkor och bestämmelser.

Efter beställningen skickar vi ett resebevis. Detta ska noggrant läsas igenom för att undgå missförstånd eller fel i förbindelse med beställningen. Om du har några frågor eller om fel har uppstått vid beställningen ska du omedelbart kontakta Snowminds ApS.

Du ska vara minst 15 år för att företa köp på vår hemsida, om inte annat är specificerat under produkten på vår hemsida. Vid köp hos Snowminds ApS bekräftar du att du är 15 år eller äldre. Samtidigt accepterar du våra villkor och politik, härunder upphovsrättsliga villkor och integritetspolicy. Observera att för att resa med Snowminds ApS måste du vara minst 18 år vid avresetidpunkten, om inte annat anges under produkten på vår webbplats.

2.2 Priset

I priset ingår alla tjänster som skriftligen är avtalade och som framgår av resebeviset. Alla andra utgifter, som till exempel utgifter för pass, visum, vaccinationer, försäkringar, deltagande på events och liknande är, om inte annat  är angivet, inte omfattat av priset, ansvaret och kostnaden för detta tillfaller köparen.

Snowminds garanti på bästa pris – Om du köper en instruktörskurs av oss som har en Snowminds garanti på bästa pris, så lovar vi dig exakt det. Vad som än händer med priset på kursen i framtiden, så blir du garanterad det lägsta priset. Till exempel, om priset på kursen senare är marknadsförd med ett lägre pris än det som står på din faktura, så kommer du bli erbjuden att få mellanskillnaden tillbaka. Vi uppskattar dig som kund och kommer att leva upp till detta.

2.3 Betalning och deposition

Innan resan ska en deposition på 8000 SEK per person betalas 7 dagar efter att köparen mottagit fakturan. Depositionen är uppdelad i två delar. Först betalas 1000 SEK vid bokning och sedan 7000 SEK. Om du har gjort några tillköp till din resa, så som försäkring eller tyskkurs ska detta också betalas inom 7 dagar efter att fakturan mottagits. Det resterande beloppet ska vara Snowminds ApS tillhanda senast 60 dagar före avresa vid resor inom EU, och 90 dagar före avresa vid resor utanför EU. Vid beställning senare än 60 dagar före avresa för resor inom EU och 90 dagar före avresa för resor utanför EU ska resans samlade pris betalas omgående om inte annat är avtalat. Vid misslyckande att möta betalningsvillkoren har Snowminds ApS rätt att avboka resan utan varsel.

Betalning sker via banktransfer. Alla transaktionsavgifter betalas av köparen.  Vid betalning via banköverföring ombes köparen överföra till till följande konto.

Jyske Bank A/S

IBAN.: DK0450780001248237

BIC.: JYBADKKK

Vi ber dig vara uppmärksam och notera ner ordernumret vid betalningen.

Vid betalning via betalkort debiteras beloppet omedelbart vid genomfört beställning. Snowminds ApS betalningssystem opererar via den godkända leverantören Epay.dk.  

Snowminds ApS internethandel är godkänd av Swedbank och Nets. Du kan använda VISA, VISA Electron, och Mastercard. Beroende på det använda betalkortet kommer det debiteras en avgift för transaktionen. Snowminds ApS påpekar att, enligt villkoren i lagen om betalning och elektroniska pengar, har du rätt till invändning mot uppsägning eller omvänd betalning. Snowminds ApS följer dansk lag.

2.3.1 Deposition vid skidresor

När erbjudande för skidresa accepteras av kunden betalas en deposition på 40% av resans samlade pris. Vid beställning senare än 60 dagar före avresa för resor inom EU och 90 dagar för resor utanför EU ska resans samlade pris betalas direkt, om inte annat avtalas. Om bestämmelserna för betalning inte följs har Snowminds ApS rätt att annullera resan utan varsel.

Snowminds ApS’ internethandel är godkänd och certifierad hos Swedbank och Nets. Du kan använda Dankort, VISA, VISA Electron och Mastercard. Beroende på det använda betalningskortet kommer en avgift att tillkomma i samband med transaktionen. Snowminds ApS påpekar att du har rätt att invända för att avbryta eller vända betalningar i enlighet med reglerna i lagen om betaltjänster och elektroniska pengar.

 

2.4 Ändringar 

Köparen kan kontakta Snowmins ApS om denna önskar ändra något i sin beställning. Alla ändringar ska bekräftas skriftligt av Snowminds ApS för att vara gällande. Vid ändringar tidigare än 60 dagar före avresa för resor inom EU och 90 dagar före avresa för resor utanför EU kan kunden debiteras en administrationsavgift på 1200 SEK per ändring + priset för de ytterligare utgifter som ändringen medför. Önskar kunden att ändra till en resa som är billigare än den ursprungliga resan kan ingen återbetalning göras. Om du vill göra ändringar senare än 60 dagar före avresa för en resa inom EU, eller 90 dagar för en resa utanför EU, betraktas detta som en avbokning, varefter en ny bokning kan göras.

Vid ändring av flygbiljetter gäller följande

Har du köpt en flygbiljett genom Snowminds ApS och önskar att ändra denna kommer det, oavsett när ändringen görs, alltid tillkomma en avgift. Avgiften består av 1200 SEK + avgifter från flygbolaget och eventuellt merpris för flygbiljetten.  

 

Snowminds ApS har rätt att ändra eller avboka resan under följande villkor: Om Snowminds ApS innan avresan avbryter resan, ska kunden informeras om detta omgående. Detsamma gäller om det, före avresa visar sig att Snowminds ApS inte kommer att kunna leverera de avtalade tjänsterna eller att tjänsterna kommer att vara av lägre kvalitet än överenskommet. I händelse av att Snowminds ApS avbryter resan utan att det beror på köparens personliga situation har Köparen rätt att säga upp reseavtalet och återbetalas det fulla belopp som inbetalats.

2.5 Avbeställning

För resor inom EU:

Vid avbeställning senast 60 dagar före avresa återbetalas kunden det inbetalda beloppet, undantaget beloppet svarande till depositionen samt eventuellt avbeställningsförsäkring och andra avgifter.

Vid avbeställning senare än 60 dagar före, och senast 21 dagar innan avresa har Snowminds ApS rätt att tillgodoräkna sig 80% av resans pris, inklusive minimum depositionen samt eventuell avbeställningsförsäkring och andra avgifter.

Vid avbeställning senare än 21 dagar före  avtalad avresa bortfaller köparens rätt till någon form av återbetalning. Det samma  gäller också vid tex. utebliven eller sen närvaro utan avbeställningsförsäkring. Utebliven eller sen närvaro betraktas som avbrytning av hela resan och resten av resan kan inte uppfyllas.

Vid avbeställning i de fall då det är tal om flyg med reguljärflyg och Snowminds ApS inte kan få delar eller hela beloppet återbetalt från flygbolaget, har Snowminds ApS rätt till att beräkna sig beloppet som svarar till flygbiljettens pris, samt deposition och eventuella avgifter.

För resor utanför EU:

Vid avbeställning senast 90 dagar före avresa återbetalas kunden det inbetalda beloppet, undantaget beloppet svarande till depositionen samt eventuellt avbeställningsförsäkring och andra avgifter.

Vid avbeställning senare än 90 dagar före, och senast 21 dagar innan avresa har Snowminds ApS rätt att tillgodoräkna sig 80% av resans pris, inklusive minimum depositionen samt eventuell avbeställningsförsäkring och andra avgifter.

Vid avbeställning senare än 21 dagar före  avtalad avresa bortfaller köparens rätt till någon form av återbetalning. Det samma  gäller också vid tex. utebliven eller sen närvaro utan avbeställningsförsäkring. Utebliven eller sen närvaro betraktas som avbrytning av hela resan och resten av resan kan inte uppfyllas.

Vid avbeställning i de fall då det är tal om flyg med reguljärflyg och Snowminds ApS inte kan få delar eller hela beloppet återbetalt från flygbolaget, har Snowminds ApS rätt till att beräkna sig beloppet som svarar till flygbiljettens pris, samt deposition och eventuella avgifter.

2.6 Försäkring

Det är ett krav att du är täckt av en giltig reseförsäkring som täcker hela resan när du reser med Snowminds ApS. Du som kund bär ansvaret för att säkra att du är täckt av en reseförsäkring under din resa, och därför lever upp till kraven. Snowminds ApS kan inte vid något tillfälle hållas ansvariga för personskada, egendomsskada, dödsfall, skada på annan eller någon annan form av skada eller förlust som kan uppstå i förbindelse med avvecklingen av resan.

Avbeställningsförsäkring:

Vi köp av resa genom Snowminds ApS kan kunden teckna en avbeställningsförsäkring genom Europesika A/S. Avbeställningsförsäkringen kostar 6% av resans pris och skyddar resenären mot missad resa vid skada eller sjukdom. Avbeställningsförsäkringen täcker i händelse av: Allvarlig sjukdom, olycka eller dödsfall, som inträffar efter beställningen av resan och innefattar resenären själv, make/maka, barn, föräldrar, syskon och dokumenterad sambo. I sådana tillfällen återbetalas resans fulla belopp, undantaget avbeställningsförsäkringen och utgifter till läkarintyg.   

Denna regel förutsätter att avbeställningen företas innan avresa och att resenären utan dröjsmål sänder in läkarintyget till försäkringsbolaget. Europeiska A/S förbehåller sig rätten att på egen bekostnad kontrollera närvaron av påstådd sjukdom/skada genom en egen läkare. Notera att sjukdomar/skador som var kända vid beställningen inte är täckta.

Du kan läsa Europeiskas försäkringsvillkor här: Europeiska avbeställningsförsäkring.

 

Reseförsäkring:

När du reser med Snowminds ApS är det ett krav att du är täckt av en reseförsäkring under hela resan. Så vet vi att du är trygg. Snowminds ApS vill uppmärksamma att skid/snowboardåkning är en farlig sport och att skidresor inte alltid täcks av vanliga försäkringar. Vi ber dig därför kontakta ditt försäkrings sällskap för att säkerställa att du är ordentligt omfattad av din försäkring. 

2.7 Transport och baggage

Transport föregår antingen med buss, flyg, tåg eller bil. De exakta tidpunkterna informeras på resebeviset eller per mail.

Med hänsyn till säkerhet och plats får det under transporten max tas med det antal väskor som definieras på resebeviset. Ytterligare baggage kommer avvisas. Reser du med buss ska du själv ansvara för att baggaget kommer med på bussen. Reser du med flyg ska du följa förhållningsreglerna angivna av flygbolaget.

Snowminds ApS kan inte hållas ansvariga för försvunnet eller skadat bagage under transporten. Snowminds ApS kan inte hållas ansvariga för transport och eventuellt förlorad resa som kunden själv står för.  

2.8 Boende och catering

Vid ankomst till destinationen står hotellrum/ lägenhet till förfogande från eftermiddagen, beroende på destinationen. Vid halv och helpension serveras den första måltiden på kvällen för ankomst.

Vid avresa så ska hotellrummet/ lägenheten lämnas om förmiddagen på avresedagen. Den exakta tidpunkten kommer du få information om kort före avresa.

2.9 Väder- och snöförhållanden

Med tanke på väderförhållandens oförutsägbarhet kan Snowminds inte hållas ansvariga för snöförhållandena på din destination. Vi strävar efter att vara så tydliga som möjligt och ge dig rimliga förväntningar baserat på både vår erfarenhet och förhållandena under de senaste åren. Men det förflutna förutsäger inte framtiden. Därför är Snowminds inte ansvariga för eventuella störningar, olägenheter eller besvikelser som kan uppstå till följd av mindre än optimala snöförhållanden.

2.10 Ditt ansvar

Du är förpliktigad att följa de riktlinjer som utfärdats av Snowminds Aps eller deras företrädare. Du är förpliktigad att möta till tiden på av/hemresan och att följa samtliga regler och bestämmelser, som utställts av Snowminds ApS eller deras partners så som bussbolag, hotell, utbildningsinstitution eller liknande. Om inte detta följs förbehåller sig Snowminds ApS rätten att debitera resans fulla pris, samt att utesluta deltagaren från resan, vartefter deltagaren själv får stå för uppehälle och hemresa för egen räkning.

Som tidigare nämnt förutsätter deltagande i resan att du är bekant med de givna upplysningarna, inklusive upplysningar från resebeviset, reseplaner och eventuella praktiska informationer om reselandet. Samtidigt förväntas du känna till  de generella offentligt tillgängliga informationerna om den aktuella politiska, hälsomässiga samt natur – och klimatmässiga situationen på destinationen.

Du är själv ansvarig för att ha ett giltigt pass, visum och eventuella vaccinationer klart innan avresa. Informationer utöver de som givits av Snowminds ApS kan fås vid hänvändelse till det gällande landets ambassad eller konsulat eller hos Seruminstitut. Du kommer själv stå för alla kostnader som uppstår på grund av bristande ansvar av ovanstående formaliteter, såsom tex hemresa på grund av ogiltigt pass. Du är också ansvarig för eventuella följder från sjukdom, olycka eller liknande under resan och det vilar på den resande att själv stå för utgifter för läkarhjälp, sjukhusvistelse, speciell hemtransport med mera.

Du bär ansvaret för att den egna personen och bagaget är lämpligt för flyg- eller busstransport. Deltagande på arrangemang sker på eget ansvar.

Du är förpliktigad till att innan avresa nå ut och få avklarat eventuella tvivel i förbindelse med resan. Värderar du att något är oklart i förhållande till resan, förpliktigar du dig till att omedelbart kontakta Snowminds ApS för att få en skriftlig redogörelse.

2.11 Snowminds ApS åtagande

Snowminds ApS är förpliktigad till att genomföra resan i enlighet med resebeviset och hemsidan. Snowminds ApS kan ändra informationen på webbplatsen innan reseavtalet ingås om köparen innan resan avtal tydligt informeras om ändringarna. Om du har ingått några speciella avtal med Snowminds ApS som inte anges på hemsidan är dessa endast giltiga om de är påförda på resebeviset eller på annat sätt skriftligen kan dokumenteras.

Snowminds ApS kan inte hållas ansvariga om resan eller delar av resan inte kan genomföras eller utnyttjas på grund av oförutsägbara yttre omständigheter som tex force majeure, väderförhållande eller liknande som Snowminds ApS inte kunnat förväntas förutse och som ligger utanför Snowminds ApS kontroll. Rör det sig om jobb eller utbildning som en del av resan, regleras detta under “Utökade villkor och bestämmelser” nedan.

Det anses heller inte som en defekt i resan att väder och temperaturförhållande på resmålet avviker från det normala, precis som förhållande som primärt beror på resenärens egen försummelse inte kan ses som en defekt i resan. Snowminds ApS kan inte hållas ansvariga för att resan inte fullföljas eller lever upp till förväntningarna, på grund av att tex skidområdet stängs på grund av för mycket/ lite snö, vind, lavinfara eller liknande.  

Skid- och snowboardåkining är en farlig sport och all åkning sker därför på egen risk. Snowminds ApS kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår då du åker skidor eller snowboard.

2.12 Flygbolagets ansvar

Transport med flyg är föremål för bestämmelserna i Warszawakonventionen från 1929, med senare ändringar och tillägg. Vid persontransporter som utförs av ett danskt lufttrafikföretag är skadeståndsansvaret begränsat till den ansvarsgräns som fastställs i luftfartslagen. Detta representerar för närvarande cirka kr 800.000 pr. passagerare och ca. 150 kr per kg. registrerat bagage.

Vid förlorat eller skadat bagage under flygtransport måste flygbolagets representant omedelbart kontaktas. Klagomål måste lämnas in skriftligen och inom 7 dagar efter mottagandet av skadade varor. Vid förlust eller fördröjning gäller en period på 21 dagar.

2.13 Reklamation

Skulle det mot förmodan vara fel eller brist vid resan ska detta meddelas till Snowminds ApS reseansvariga på plats inom rimlig tid efter att resenären har upptäckt felet. Kunden ombes vända sig till Snowminds ApS representant på resan, skriva till [email protected] eller ringa till 040-606 08 72.Underlåtenhet att göra detta medför normalt rätten att senare kräva ersättning.  Snowminds ApS ska i enligt laggivningen om paketresor har möjlighet att rätta felet på destinationen. Om eventuellt fel eller brist inte kan ordnas på destinationen ska kunden skriftligt hänvända sig till Snowminds ApS på [email protected] vid hemkomst, dock senast efter 2 veckor.

2.14 Förbehåll för tryckfel

Snowminds ApS förbehåller sig rätten för tryckfel i katalog, resebevis, hemsida och alla andra medier som Snowminds ApS använder för marknadsföring. Snowminds ApS kan inte hållas ansvariga för innehåller på andra hemsidor som Snowminds ApS länkar vidare till eller berättar om.

 

 

3.0 Utvidgade villkor och bestämmelser

Snowminds ApS “Utvidgade villkor och bestämmelser” ska läsas och accepteras som en förlängning av Snowminds ApS “Standard villkor och bestämmelser”. Snowminds ApS “Utvidgade villkor och bestämmelser” träder i kraft när kunden har köpt en resa där jobbförmedling och eller utbildning ingår som en del av resepaketet.

3.1 Ansökan och beställning

Då vi på Snowminds ApS arbetar med jobbgaranti förbehåller vi oss rätten att först efter ett rekryterings förlopp ge den resande en slutgiltig bekräftelse på beställningen. Skulle det ske att den resande efter detta rekryterings förlopp inte kan erbjudas en plats, kommer den resande få återbetalt den fulla depositionen.

3.2 Jobbgaranti

Snowminds ApS ger dig en jobbgaranti på en skidskola i utlandet. Jobbgarantin betyder att vi garanterar dig en anställning på en skidskola i utlandet, så länge du har klarat kursen och utbildningen hos Snowminds ApS. Skidskolan utformar arbetsvillkoren och definierar omfattningen av arbetet på skidskolan. Arbetsvillkoren, såsom arbetstid, lön, boende, liftkort och försäkringsvillkor kan variera från skidskola till skidskola, och är ett avtal mellan dig som instruktör och skidskolan. Snowminds ApS är alltså inte arbetsgivaren och kan inte garantera ett fast antal timmar på skidskolan eller ställas till ansvar för ouppfyllda förväntningar i förbindelse med ex arbetstimmar, lön, eller andra saker relaterade till anställningsavtalet.

Skulle du inte klara utbildningen frånfaller jobbgarantin och Snowminds ApS är inte förpliktigade till att erbjuda dig en anställning hos en skidskola. Du ska själv arrangera och stå för alla omkostnader som kan uppstå som en följd av att du inte klara utbildningen.

Har du frågor till jobbgarantin kan du alltid kontakta oss på [email protected]

3.3 Transport

All transport före, under och efter ditt arbete utomlands planläggs för egen räkning och är inte inkluderat i priset, om inte annat är specifikt nämnt i resebeviset.

3.4 Skidutrustning och skidkläder

Under utbildningen ska du själv ha skid-/snowboardutrustning och skidkläder med. När du börjar arbeta hos din skidskola får du en skidläraruniform som du ska undervisa i. Skidutrustning- skidor, snowboard, hjälm och ryggskydd ska du själv ta med.

3.5 Praktiska förhållande på destinationen

Anställningsvillkor och frågor till detta är något mellan dig som instruktör och skidskolan. Snowminds ApS försöker att förmedla riktlinjer specificerade av skidskolan på bästa sätt, men kan inte ställas till ansvar för detta.

Lönen är individuell från skidskola till skidskola, och du avtalar lön och arbetsvillkor direkt med skidskolan. Skidskolan ställer boende till förfogande på destinationen. Boendeförhållandena varierar från skidskola till skidskola. Hos några skidskolor ingår boendet, liftkort och uniform som en fast del av lönen, medans på andra skidskolor ska betala en avgift för detta. Har du några frågor till lön- och boende ska du vända dig direkt till skidskolan/ arbetsgivaren.

Om Snowminds köper ett säsongsliftkort till din destination som en del av ditt kurspaket, tex ett Salzburger Super Ski Card frånfaller skidskolans normala riktlinjer för liftkort då Snowminds och skidskolan gemensamt finansierar ett liftkort åt dig.

3.6 Försäkring

Det är ditt ansvar att undersöka och köpa de nödvändiga försäkringarna för din resa. För att vara fullt täckt rekommenderar vi att du bland annat undersöker följande med ditt försäkringsbolag.

  1. Skid och snowboard åkning är en farlig sport (extremsport) och täcks inte alltid av vanliga reseförsäkringar.
  2. En skid-/snowboardlärarutbildning är inte alltid täckt av en vanlig reseförsäkring.
  3. Som anställd i utlandet kan din resa vara mellan 14 dagar till 6 månader, mycket längre än vanliga resor. (Hemförsäkringen täcker normalt 45 dagar).

Det är ett krav från Snowminds ApS att resenären har en fullt täckande reseförsäkring för hela reseperioden.

3.7 Skidlärarutbildningen

Instruktörsutbildningen hålls i samarbete med de olika instruktörsförbunden, bla. Salzburger Berufsschilehrer und Snowboardlehrer Verband (SBSSV), Canadian Association of Snowboard Instructors (CASI) och Canadian Ski Instructors Alliance (CSIA). Under utbildningen kommer du få både praktisk och teoretisk undervisning på engelska och tyska. Oavsett vilket förbund är målet med utbildningen att du ska bli en officiellt certifierad instruktör efter avklarad kurs, och vara redo till att börja undervisa nybörjare upp till medelbra åkare.

Snowminds ApS kan inte hållas ansvariga för fel, klagomål och reklamationer i förbindelse med den faktiska instruktörsutbildningen, detta kan endast riktas mot, och sökas ersättning för direkt hos det gällande instruktörsförbundet.

 

3.8 Ditt ansvar

Det är ditt ansvar att vara väl förberedd till utbildningen och ha en tillräckligt hög nivå på språk och åkning. Snowminds ApS kan inte på något sätt hållas ansvariga för att den enskilde resenären inte klarar utbildning och på så sätt mister jobbgarantin.

3.9 Snowminds ApS åtagande

Snowminds ApS hjälper dig att bli utbildad skid- och/eller snowboardinstruktör, samt med att finna en arbetsgivare i utlandet. Det betyder att du inte blir anställd hos Snowminds ApS utan Snowminds ApS förmedlar kontakten till skidskolor och utbildningsinstitutioner för dig som önskar bli skid-/snowboardlärare i utlandet.

Snowminds ApS har därför inget ansvar som arbetsgivare. Det betyder också att det ansvar som Snowminds ApS kan ha för den enkla instruktören och dennes säsong upphör efter avslutad kurs. Snowminds ApS kan inte hållas ansvariga för att ditt arbete i utlandet, eller delar av ditt arbete i utlandet inte kan genomföras på grund av yttre förutsättningar såsom brist på snö, gäster, skidskolans konkurs, bristande säljaktiviteter eller andra förhållande som påverkar skidskolan, som Snowminds ApS inte rimligt kunnat förutse eller som ligger utanför Snowminds ApS kontroll.

Skiljaktigheter, icke bemötta förväntningar och/ eller tvister är endast ett förhållande mellan dig och skidlärarutbildningen och/eller den gällande skidskolan. Snowminds ApS kan inte hållas ansvariga för dessa situationer och konsekvenserna av detta, men kan alltid kontaktas och bistår gärna med assistans och vägledning om några problem skulle uppstå.

 

Uppdaterad 1:e december 2023

 

Begränsad antal visum till Kanada! 🇨🇦

Gör din dröm till verklighet!

ANSÖK NU